Verkoopsvoorwaarden

De overeenkomst tussen VOF de Bing en u als koper komt tot stand vanaf het moment dat u de door VOF de Bing gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en er aan voldoet, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien.

Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Wij behouden ons het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij bestellingen door minderjarigen, grote orders, niet volledige bestelprocedures of problemen bij voorgaande orders.

Wij bevestigen altijd de aankoop per e-mail.

Betaling van goederen gekocht bij VOF de Bing geschiedt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen. tenzij vooraf anders bepaald.

De verkoper blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

In geval van niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.